ՀՀ և Արցախի ամբողջ տարածք
Ամեն օր 24 ժամ

Մեքենայի սրահի ստրոբոսկոպ

12,000 AMD

նկարագրություն

Առկայծում է կարմիր և կապույտ լույսերով: Աշխատում է 12 վոլտ հոսանքով: