ՀՀ և Արցախի ամբողջ տարածք
Ամեն օր 24 ժամ
Խնայիր AMD3000

ԼԵԴ թարթող լույսեր

9,000 AMD

նկարագրություն

Լույսերը կառավարվում են հեռակառավարման վահանակով` 15 մետր շառավղով:
Լամպերի քանակը` 4 հատ(22 մմ տրամագծով)
Ունի լուսավորման 7 րեժիմ