ՀՀ և Արցախի ամբողջ տարածք
Ամեն օր 24 ժամ

Hitachi էքսկավատոր

270,000 AMD

Արժեքը կախված է օրերի և ժամերի քանակից